Информация: Нашият сайт използва "бисквитки" с цел предоставяне на услуги, съгласно политиката на Поверителност. Можете да определите условията за съхранение на файловете "бисквитки" в браузъра си.

Отказване

Вие имате право в продължение на тридесет дни да се откажете от настояшия договор, без да упоменавате причини. Времето за отказ в размер на тридесет дни се отброява от деня, в който Вие или указано от Вас трето лице, което не е доставчик, стане притежател на заявените стоки.
За да се откажете от договора, трябва да ни съобщите това (APW Global Sp. z o.o. Sp. Kom., Składowa 10, 05-840 Brwinów, info@maxbeads.bg, чрез ясно изразено заявление (напр. чрез писмо по пощата, с e-mail или чрез формуляр) за решението Ви за отказ от настоящия договор.
За да се спази срока за отказ, е достатъчно, да ни изпратите информация за желанието Ви да използвате правото си за отказ, преди да изтече срокът за отказ.

Следствия от отказа

След отказването Ви от настоящия договор, незабавно и най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня на получаване на Вашата информация за отказ, Ви връщаме всички получени от вас суми, включвайки разходите по доставката(с изключение на допълнителните разходи, вследствие на избраният от Вас друг начин на доставка, различен от предлагания от нас най-изгоден стандартен начин). За връщане на тази сума ще бъдат използвани същите финансови средства, като тези, които сте използвали в първоначалната транзакция, освен ако са били конкретно установени други условия. В никакъв случай няма да Ви бъде начислено допълнително заплащане поради връщане на сумите.
Вие поемате непосредствените разходи по обратното изпращане на стоката. Поемате също разходите по евентуалното намаляване на стойността на стоката единствено в случай, че за причина на това намаляване не може да се признае, че сте си служили със стоката по начин, съответен за оценката на неговото състояние, свойства и функционалност.