Информация: Нашият сайт използва "бисквитки" с цел предоставяне на услуги, съгласно политиката на Поверителност. Можете да определите условията за съхранение на файловете "бисквитки" в браузъра си.

Импресум

Задължение за предоставяне на информация съгласно с §5 от немското данъчно законодателство в областта на медийната търговия(TMG):
APW GLOBAL Sp. z o.o. Sp. Kom.
Składowa 10
05-840 Brwinów
Polska
Регистрирана:
Вписана в търговския регистър.
Съд по месторегистрация: Районен съд за град Варшава-столица във Варшава, XIII Стопански отдел, Държавен съдебен регистър на Полша
Рег. номер: 455161
ЕИК:
Единен идентификационен код:
PL5222790689
Представлявано от управляващ съдружник: APW Global Sp. z o.o.(АПВ Глобъл ООД), с председател: Влоджимеж Вронски Съд по месторегистрация: Районен съд за град Варшава-столица във Варшава, XIII Стопански отдел, Държавен съдебен регистър на Полша
Рег. номер: 0000448727
ЕИК:
Единен идентификационен код:
PL5223002978
За контакти:
Телефон: +48 506 307 545
E-Mail: info@maxbeads.bg
Формуляр за обратна връзка
Copyright ©
Съдържанието на сайта е защитено от Закона за авторското право и сродните му права. Всяко използване на снимки, текстове или графики, изцяло или частично, на хартиен или електронен носител, изисква писмено съгласие от фирма APW Global Sp. z o.o. Sp. Kom.(АПВ Глобъл ООД и Командитно Дружество)